Greek Design = Good Design

thumbnail

Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα όροι όπως “product design”, “innovative design” και άλλοι γύρω από τον πρωτότυπο σχεδιασμό γενικά ,δεν χρησιμοποιούνται συχνά και ούτε ενθαρρύνονται προσπάθειες Ελλήνων σχεδιαστών (των οπίων την ύπαρξη πολλοί αγνοούν). Από την Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου έως  και τη Δευτέρα, 02 Δεκεμβρίου λειτουργεί η έκθεση “GREEK DESIGN=GOOD DESIGN”, στο εκθεσιακό κέντρο HELEXPO PALACE  στο Μαρούσι. Διοργανωτές, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και το Γραφείο Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς (ΟΗΙΜ).

It is quite true that in Greece, terms like “product design”, “innovative design” and other relevant to original design, are not widely used and the efforts greek designers (if anyone is aware of their existence) are not really promoted. From Wednesday 28th November till Monday 2nd December the exhibition “GREEK DESIGN=GOOD DESIGN” takes place in the exhibition centre HELEXPO PALACE, in Amarousion, organised by the Industrial Property Organisation (ww.obi.gr) and the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM).

Η έκθεση καλύπτει τους κλάδους του κοσμήματος, της ένδυσης, της συσκευασίας, της επίπλωσης και του καθημερινού, χρηστικού αντικειμένου. Η έκθεση περιλαμβάνει 300 περίπου δημιουργήματα. Το κάθε περίπτερο του κάθε δημιουργού αφορά ένα συγκεκριμένο έργο, το οποίο έχει επιλεχθεί για την έκθεση από επιτροπή στην οποία σε αρχικό στάδιο είχαν υποβήθεί οι δηλώσεις συμμετοχών όπου ο κάθε δημιουργός θα μπορούσε να υποβάλλει όσες συμμετοχές ήθελε με διαφορετικά δημιουργήματα.

The exhibition refers to the domains of Jewellery, clothing, packaging, furnishing and the design of the everyday useful object. The exhibition includes around 300 products. Every stand of every creator is focused on a specific creation that was chosen for the exhibition. Each designer could apply to participate with as many projects he/she wanted, but only the chosen creations are allowed to be promoted in each stand.

Η έκθεση είναι καλαίσθητη και άψογα οργανομένη, χωρίς να έχει να ζηλέψει τίποτα από αντίστοιχες του εξωτερικού. Ο χώρος, αν και όχι τεράστιος, δεν είναι “πιγμένος” από δημιουργήματα που να κουράζον τον επισκέπτη. Το στήσιμο του κάθε περιπτέρου είναι όμορφο, με ευδιάκριτα τα στοιχεία του δημιουργού και τις πληροφορίες γα το δημιούργημα. Υπάρχε πικοιλία θεματολογίας και πολλές πρωτότυπες ιδέες.

The exhibition has a good ambiance and it is well organised, without missing anything from similar meetings in other countries. The space, tough not huge, it is well occupied; without having too much products in one area of it and being overcrowded with things that would fatigue the visitors. Every stand of each creator is beautifully organised, having the information of the creator and the creation in an easy to read space. There is a variety of subjects and original ideas.

Απου θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην προώθηση αυτών των νέων ιδεών στη βιομχανία και το εμπόριολλά όπως λέγονται τα καλά, έτσι πρέπει να λέγονται και τα κακά… Η έκθεση θα μπορούσε να είχε περισσότερες χορηγίες και υποστηρικτές, ώστε να γίνει μεγαλύτερη και σε μέγεθος, αλλά και σαν γεγονός, ώστε πιθανότατα να την επισκεφθούν και περισσότεροι επιχειρηματίες και άνθρωποι σχετικοί με το σχεδιασσμό προϊόντων, . Αλλά και από την πλευρά των δημιυργών υπήρχε έλλειψη επικοινωνίας. Για μια ακόμα φορά διαπίστώνει κανείς ότι συνεχίζεται στην Ελλάδα η έλλειψη γνώσης στην προώθηση της δουλειάς των δημιουργών. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά των πανεπιστημίων και των επαγγελματιών σε σχέση με σχετικές εκθέσεις στο εξωτερικό: Οι δημιουργοί, ενώ οι περισσότεροι βρίσκονταν στα περίπτερά τους, δεν έδειχναν διάθεση και ενθουσιασμό να πέισουν τους επισκέπτες για το πόσο ξεχωριστό και χρήσιμο είναι το προϊον τους και να εξηγήσουν το πως κατέληξαν στο σχεδιασμό του. Φυσικά, υπήρχαν και εξαιρέσεις.

Nevertheless, as good things are mentioned, the negative should be mentioned as well… The exhibition could have more sponsorships and promotion, in order to be broader in size, but also in terms of event, as more people from the industry could have visited it, and so help young designers enter the world of industrial production and be promoted in the market in general. But also, from the side of the creators,there was luck of knowledge of how to promote their work and themselves, which is also the biggest difference with similar exhibitions in other countries and also it is something not taught in greek universities. Most of the creators were at their stands , next to their products. Yet they were showing no effort and enthusiasm to explain to the visitors why their products are so special and what is the story behind them. Of course, there were some exceptions

Η έκθεση είναι δωρεάν και αξίζει να παέι κανείς για να διαπιστώσει ότι το ελληνικό design υπάρχει και είναι εξαιρετικό. Τέτοιες προσπάθειες ειναι καλό να υποστηρίζονται ώστε να βελτιώνονται και να αποδεικνύουν έμπρακτα ότι η δημιουργικότητα και η εφευρετικότητα υπάρχει στην Ελλάδα.

The exhibition has no entrance fee and people should give it a try in order for one to see that greek design exists and it is good.. Such efforts should be embraced by the audience, in order to give them the chance to get improved and to show all over the world that creativity and innovation exists in Greece.

IMAG0557 IMAG0558 IMAG0561 IMAG0565 IMAG0566 IMAG0567 IMAG0568 IMAG0569 IMAG0570 IMAG0571 IMAG0572 IMAG0573 IMAG0575 IMAG0576 IMAG0577 IMAG0578 IMAG0579 IMAG0580 IMAG0581 IMAG0582 IMAG0583 IMAG0584 IMAG0585 IMAG0586 IMAG0587 IMAG0588 IMAG0589 IMAG0590 IMAG0592 IMAG0594 IMAG0595 IMAG0596 IMAG0600 IMAG0601 IMAG0602 IMAG0605 IMAG0606

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s